Opzetten van een Project Management Office

U wilt een Project Management Office inrichten om een nieuwe standaard te zetten in het project management binnen uw organisatie? Zorg dan dat deze standaard direct voldoet aan uw bedrijfsstandaard! Mojeo helpt bij het succesvol inrichten van een Project Management Office die de lat ook écht hoog legt, aangepast aan de behoeften, processen en eisen van uw organisatie. Afgaande op uw bedrijfssituatie kan de focus liggen op gebied van planning (bruikbare informatie, op de juiste plekken, beschikbaar, wat leidt tot onderbouwde beslissingen), delivery (efficient en effectief werken, informatie verzamelen, projecten en programma’s faciliteren) of juist centre of excellence (kennis en ervaring borgen en delen).

Laat niets minder dan de magie van Mojeo uw standaard zijn!

About