Close
Project management office bij MOJEO

Behoefte aan een project management office?
Is er nog geen standaard manier van projectmatig werken binnen de organisatie? Heb je behoefte aan een up-to-date planning? Zoek je hulp bij het bewaken van de projectfinanciën? Kortom, denk je dat de organisatie nog stappen kan maken richting een hoger volwassenheidsniveau wat betreft projectmanagement?

De toegevoegde waarde van een PMO
Een project management office (PMO) is een afdeling in een organisatie die het projectmanagement verbetert door processen te standaardiseren en de efficiency te optimaliseren. MOJEO helpt bij het succesvol inrichten en bemannen van een PMO aangepast aan jouw organisatie.

Niet ieder PMO zal alle mogelijke aandachtsgebieden in zich herbergen. Dit is afhankelijk van zowel de plaats in de organisatie als het stadium van ontwikkeling. De grote kracht van een PMO is dat het informatie uit de functionele werkgebieden kan aggregeren tot integrale informatie over een project. Hierdoor kan het management en de overige belanghebbenden over een totaalbeeld beschikken. Iedere organisatie kiest de aandachtsgebieden die de meeste aandacht behoeven.

De werkwijze van MOJEO
Door eerst in gesprek te gaan met de stakeholders en belanghebbenden binnen de projectorganisatie ontstaat er een helder beeld van waar de behoefte ligt. Naar aanleiding van deze inventarisatie komt MOJEO met een concreet voorstel in de vorm van de MOJEO PMO-bouwblokken. We richten ons enkel op de bouwblokken die aansluiten op de behoeften. Zo kan bijvoorbeeld het PMO-bouwblok ‘Planning & Estimating’ ingericht worden, waarbij het PMO faciliteert bij een up-to-date planning, inclusief afhankelijkheden en controle op de voortgang. Ook kan het PMO-bouwblok ‘Projectsecretariaat’ opgezet worden als de projectorganisatie ontlast dient te worden op het gebied van het regelen van facilitaire zaken, het organiseren van vergaderingen, verslaglegging en afspraakbeheer. We kunnen, door het gebruik van diverse PMO-bouwblokken, altijd een tailormade oplossing aanbieden.

MOJEO & PMO

MOJO IS NIET ZOMAAR EEN KREET

Alles over een project management office van MOJEO.

Heb je last van controle-illusie?

(door Marielle Gijssen) Heb je ook wel eens dat je naar een sportwedstrijd zit te kijken en begint te gebaren alsof je zelf in het spel kunt ingrijpen? Of heb je een bepaalde vaste manier van kaarten …
Lees meer

Meet & Greet

We maken graag kennis.

Benieuwd naar welke bouwblokken MOJEO voor een PMO binnen uw bedrijf kan gebruiken? Laat uw gegevens achter, dan maken we een afspraak!

Tel.: +31 (0)43 2041 086

kruisdonk 64
6222 ph maastricht (nl)

info@mojeo.nl
www.mojeo.nl

KVK: 62236989
BTW: NL 854 720 455 B01
IBAN: NL18 RABO 0330 5810 66
BIC: RABONL2U